پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با نهایت سرعت

1 پاسخ 1

تخته گاز


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(با نهایت سرعت) (بانهایت سرعت) () (با نهایت سرعت در جدول) (با نهایت سرعت پرسشکده)