پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فرود آینده

1 پاسخ 1

نازل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فرود آینده) (فرود اینده) (فرود آینده در جدول) (فروداینده) (فرود آینده پرسشکده) (فرودآینده) (فرود اینده پرسشکده) (اینده‏ ‏در‏ ‏پرسشکده) (فرود اینده در پرسشکده) (فرود اینده) (آینده پرسشکده) (اینده پرسشکده) ()