پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنی واژه مرد جوان در جدول چی میشه؟

1 پاسخ 1

شباب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرد جوان در جدول) (جوان در جدول) (مردجوان درجدول) (معنی جوانی در جدول) (معنی مرد جوان در جدول) (معنی مرد جوان) (معنی جوان در جدول) (مردجوان در جدول) (مرد جوان در حل جدول) (معنی مردجوان) (جوان درجدول) ()