پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام میشه به من راهای برای کنترل خشمم بگید من 20 سال سن دارم و بسیار عصبی و خشن هستم طوری که عصبانیتم با پرت کردن وسایل یا شکستن چیری یازدن فرد ارام میگیرم اما با این حال خشم من یر جایش هست چنبار نزدیک بود با اطرافیانم اسیب برسانم و اینم بگم خانواده ای که من در ان بزرگ شده ام از همان بچه گی با من سرد بوده و حتی مادرم و دوستی خارج از منزل نیز ندارم و احساس تنهای شدید ی میکنم و از زمان بچه گجیم دعوای خانوادگی زیاد دیدم تا رفتن به بیرون و گردش کردن میشه گفت بیشتر تقصیر خانواده ام هست که من منزوی یه یک جور دپرس یا افسردگی دچار شده ام بیشتر در مهمانی ها حوصله ام سررفته یا دست پاچه میشم و خیلی بدم می اید تو جمعی باشم که کسی ادم حساب نکنه و البته به اجبار تا حدودی روان پزشک رفته ام اما باز هم احساس بی حوصله یا بیروح بودن به من دست میدهد اصلا احساساتی نیستم از هرچیزی زود متنفر میشم دلم زیاد میگیرد اما اشک نمیریزماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده