پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.مینیسک پا چیست؟ راه درمان آن چیست؟چه چیزهایی آن راتشدید و چه چیز آن را بهبود میدهد؟آیا درمان طبی دارد؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()