پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معادل واژه تنگی و گرفتاریاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تنگی و گرفتاری) (تنگی و گرفتاری در جدول) (تنگی وگرفتاری) (گرفتاری وتنگی) (گرفتاری و تنگی) (تنگی و گرفتاری پرسشکده) (تنگی و گرفتاری در پرسشکده)