پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


داروی پودری

1 پاسخ 1

سلام سوسپانسیون نام دارد وبرای استفاده باید با آب ولرم مخلوط شود درپناه حق


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(داروی پودری) (داروی پودری پرسشکده) (داروي پودري) (داروی پودری ) (ﺩﺍﺭﻭﻱ ﺑﻮﺩﺭﻱ) (داروى پودرى) (داروهای پودری) ()