پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "مگنت الکتریکی" کیست؟

2 پاسخ 2

استرگون در سال 1824 میلادی "مگنت الکتریکی" را اختراع کرد.
"مگنت الکتریکی" در سال 1824 میلادی، توسط یک مخترع انگلیسی به نام "استرگون" اختراع شد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مگنت الکتریکی)