پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بد بوی خودمانی

1 پاسخ 1

سیر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بدبوی خودمانی) (بد بوی خودمانی) (بدبوی خودمانی در جدول) (بدبوي خودماني) (بد بوی خودمانی در جدول) (معنی بد بوی خودمانی) (بد بوي خودماني) (بدبوی خودمانی ) (بدبوی خودمانی) ()