پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور لبنان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت لبنان (Lebanon) بیروت (Beirut) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت لبنان) (پايتخت لبنان) (پایتخت کشور لبنان) () (پایتخت لبنان چیست) (نام پایتخت لبنان) (مرکز لبنان) (نام پايتخت لبنان) (پایتخت لبنان کجاست) (پایتخت لبنان کجاست؟) (مرکز لبنان کجاست) (پایتخت لبنان چیست؟) (‍پایتخت لبنان) (پایتخت لبنان چه نام دارد) (پایتخت لبنان ) (پایتخت کشورلبنان) (لبنان کجاست) (پایتخت لبنان در پرسشکده) (پایتخت لبنان) (نام پایتخت کشور لبنان) (پايتخت كشورلبنان) (پایتخت لبنان کجاست؟) ( پايتخت لبنان) (مساحت لبنان) (پایتخت لبنان) (لبنان) (پایتخت کشورها)