پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خانمی دو سال از شوهر خود جدا شده ٰ، و جدا از هم زندگی می کردند؛ وبعد از دوسال از هم طلاق می گیرند؛ آیا لازم است بعد از طلاق رسمی ،برای صیغه شدن ویا ازدواج دائم باز هم عده نگه دارد؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده