پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لبه تیز شمشیر

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لبه تیز شمشیر) (لبه تیزشمشیر) (لبه تيز شمشير) (لبه تیز شمشیر )