پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


هم پیمان داریوش اول

1 پاسخ 1

اوتانا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هم پیمان داریوش اول) (همپیمان داریوش اول) (هم پيمان داريوش اول) (نام هم پیمان داریوش اول) (هم پیمان داریوش اول ) (هم پیمان داریوش) (هم پیمان داریوش اول) (هم پیمان داریوش اول در حل جدول) (همپیمان داریوش اول) () (هم پیمان داریوش اول که بود) (هم پیمان داریوش اول در جدول) (هم پیمانان داریوش اول) (همپیمان داریوش)