پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "ماشین شخم زنی" کیست؟

2 پاسخ 2

"ماشین شخم زنی" در سال 1897 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "نیوبلد" اختراع شد.
نیوبلد در سال 1897 میلادی "ماشین شخم زنی" را اختراع کرد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع ماشین شخم زنی) (مخترع ماشین چمن زنی) (ماشین شخم زنی) () (مخترع ماشين چمن زني)