پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مردمک

1 پاسخ 1

باهک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مردمک پرسشکده) (مردمک در پرسشکده) (پرسشکده مردمک) (مردمک) (مردمک چشم پرسشکده)