پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا بیرون آمدن منی بدون دخالت دست و بدون انجام کار حرام و با شبیه سازی رابطه بوسیله ماکت حرام است؟؟؟

1 پاسخ 1

خوب این که همون خود ارضاییه یعنی به زور و به غیر از نزدیکی با زن خودت منی رو بیرون اوردی.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده