پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام وقت بخیر من باید یک شبکه طراحی کنم برای یک شرکت که دارای دو شعبه اصلی تهران و شیراز با ۲۵۰۰ کارمند هست و هر شعبه دارای ۳ شعبه فرعی می باشد تهران دارای شعبه های اراک و قم و قزوین با تعداد کارمندان ۱۳۰۰ و ۵۵۰ و ۴۵۰ است و شیراز دارای شعبه های بوشهر و بندرعباس و اصفهان با تعداد کارمندان۵۰۰ و ۶۵۰و ۷۵۰ تا . روتر قم و قزوین به شعبه اراک وصل اند و روتر بوشهر و بندرعباس به اصفهان وصل اند و دو روتر اراک و اصفهان به شعب اصلی خود وصل اند در آخر روتر شیراز و تهران به هم وصل اند که اراک و اصفهان دارای دو سرور هستند که مسئول سرویس دهی شعب زیرشاخشون هستند در هر شهر کارمندان در ۳ ساختمان هستند ولیترافیک در یک نقطه متمرکز است میشه لطفا تو کشیدن توپولوژی این به من کمک کنید من رشته ام شبکه نیست و بلد نیستم ممنوناولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده