پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من34 سال دارم و قضای روزه هام رو از اولین بارکه عادت ماهانه شدم یعنی 13سالگی تا حالا نگرفتم. در ضمن 2سال هم بابت شیردهی روزه نگرفتم. سرجمع کفاره روزهام چقدر و چطوریه؟ بایدچکار کنم تا در این مورد گناهی گردنم نباشهاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()