پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام - 15 سال است که ازدواج کرده ام - همسرم سر مزاج می باشد و در روابط جنسی رضایت من را جلب نمی کند . چندین مرتبه با راههای مختلف این را گفتم ولی همچنان ادامه دارد . من چیکار کنو .؟ ممنوناولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده