پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام-ببخشید جوانی 15ساله ام گاهی اوقات بعد از تخلیه بول یا بعد از استبراء مایعی بسیار رقیق(تقریبا مانند بول)خارج میشود که نه با جستن است نه با شهوت است نه با سستی-و رنگش هم کدر یعنی انگار کدر و نیمه شفافه-این چه هست؟و حکم نماز چیست؟-غسل میخواهد؟-ممنوناولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (استبراء) (بول یعنی چه)