پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ببخشید وقتی گوشی بزنیم شارژ و نذاریم کاملا پر بشه و از شارژ در بیاریم برای باتری ضرر داره؟





عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()