پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نیاز به مبلغ 500 هزار تومان کمک بلعوض برای مادری محتاج وبیمار هستم اگر برایتان مقور است دریغ نفرمایید

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده