پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جوانی دردمند وبیمار هستم و مشکلت فراوانی دارم هرچه اثتغاته می کنم وتلاش کمتر آرامشی نصیبم می شود شما را به حق این شبهای عزیز برایم دعا کنید خیلی زیاد ایشالا به حق باب الحواحج همگی حاجت روا شویم التماس دعاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده