پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام !واح معلوم کنید که در صورتی که ترس از به گناه افتادن اشد و همه شرایط لازمه فراهم باشد با تقلید از ات الله روحانی میشه ازدواج موقت بدون اذن بدر داشت یا نه؟؟؟؟

1 پاسخ 1

سلام- خواهر محترمم ، شرایط به گناه افتادن همیشه و در هر حال فراهم است اما مسلمان باید با نفس خود بجنگد . درخصوص ازدواج دختر چه از نوع دائم و چه از نوع موقت ، درهر حال و در هر صورت اذن پدر یا پدربزرگ لازم است مگر در مواردی که پدر مجنون یا محجور یا ... باشد . ( تمامی مراجع تقلید )


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده