پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من پسری 20 ساله باشرمندگی من به پستان و الت دختری نامحرم دست زدم و اون رو روی دهنش بوسیدم چه حکمی دارد توبش چگونست

1 پاسخ 1

ابتدا از آن زن معذرت خواهی کنید و در حالی که واقعا از کارتان پشیمان شدید به درگاه خداوند توبه کنید و سپس نماز توبه و غسل توبه انجام دهید. دفتر آیت الله سید عباس حیدری


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پستان) (ارتباط با نامحرم)