پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بسیار درخشان جواب نیراولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بسیار درخشان) (بسیار درخشان پرسشکده) (بسیاردرخشان) (بسیار درخشان ) (بسیار درخشان در پرسشکده) () (درخشان پرسشکده)