پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای داشتن فرزند فوق العاده باهوش بایدچه کار کرد ایا راهکار مطمئنی وجود دارد ویا اینکه بخواهیم فرزندمان چشمانش سبز و آبی و... و موهاهیش رنگی شود ممنوناولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده