پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من دختری مجرد هستم که 1.5ساله که با مردی متاهل رابطه دارم البته فقط 5ماه است که صیغه محرمییت خوندیم البته من نه پدر دارم نه جد پدری ما همدیگرو دوست داریم ولی هیچ وقت نمیتونیم اشکارا باهم ازدواج کنیم به خار شرایط هردومون هیچ وقت حاضر به ازهم پاشیدن زندگیش نیستم اونم نمیخواد همچین اتفاقی برا زندگیش بیوفته ولی میخواد که تاجاییکه بشه باهم باشیم اگه بشه تا اخر عمرمون منم قصد ازدواج ندارم یعنی فک میکنم که وقتی طعم عشقو بااین چشیدم دیگه میلی به ازدواج با کس دیگری ندارم حتی اگه نتونم تا اخرعمرم بااون باشم ولی همیشه ی احساس عذاب وجدان دارم در مورد همسرش که نکنه دارم با اینکارم ظلم میکنم در حقش ولی خودش میگه نترس من خودم حواسم به زندگیم هست ونمیذارم کمبودی داشته باشه چندبارم خواستم تموم کنم رابطه رو ولی نذاشتهاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(محرمییت)