پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کسی که خودارضایی داشته و نمیدانسته باید غسل کند به مکان های مقدس وزیارتی رفته باشه چه حکمی دارد

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خودارضایی)