پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا میتوان با شیر آب یا شلنگ آب وضوی ارتماسی گرفت یا باید حتما در حوض یا دریاچه یا از این قبیل موارد باشد؟؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده