پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از عالمی شنیدم که خوردن سبزی شاهی و گشنیز کراهت دارد و در جای دیگری شنیدم که پیامبر تره و پیاز نمی خوردند. آیا خوردن سبزی تره و پیاز کراهت دارد؟ و آیا اگر مکروهی به دستم رسید می توانم آن را دور بریزم و اسراف نیست. همسرم همیشه از سبزی های باغچه دوستش برای خانه می آورد و در بین سبزی ها شاهی و گشنیز هم هست. از آنجایی که همسرم خیلی معتقد به این امور مکروه نیست و حرف شنوی در این زمینه ندارد و من هم از خوردن آنها اکراه دارم می توانم آنها را دور بریزم و اسراف نمی باشد؟ البته همسرم هم گشنیز دوست ندارد و برای من که گشنیز دوست دارم می آورد. اما از وقتی این موضوع مکروه بودن را فهمیده ام از خوردن آن اکراه دارم؟ لطفا راهنمایی کنید که با مکروهاتی که به این طریق به دستم می رسد چه کنم؟ می توانم دور بریزم؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده