پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام مردی سی و هفت ساله،متاهل و صاحب یک فرزندم. از مادرم متنفرم،بکاربردن کلمه مادر برایش برایم خیلی سخته،اینقدر نفرت این زن توی وجودم هست که از نگاه کردن به چهره اش اکراه دارم،فقط بخاطر پدر پیر و بیمارم مجبورم به خونه ای که این زن هست برم.با تمام وجودم به درگاه خدا شکایتش کردم.با این همه نفرت چکارکنم؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده