پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوال من در مورد ایمان است خداوند در قران از ما ایمان خواسته است با توجه به اینکه منابع دینی از جنس کتاب و گفتار است و بطور کلی دین از جنس تاریخ چطور میتوان ایمان داشت بخصوص اینکه این کتابها هم به زبان ما نیست شاید فقط توحید را بتوان باور کرد والا نبوت امامت و حتی معاد با ان توصیفاتش تماما امریست تاریخی که ما میدانیم تاریخ در بهترین حالت خود امری ظنی ست و هیچگاه یک نوشته نمیتواند در کسی ایمان واقعی ایجاد کند البته ایمان تقلیدی حسابش جداست ایا خداوند در قران تکلیف مالا یطاق نکرده استاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده