پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایا بعد غسل جانبت می شود وضو گرفت

1 پاسخ 1

چرا که نه دوست عزیز....ولی گفته شده است که وضو نیاز نیست بعد از غسل جنابت با هان غسل هم میتوانی نماز بخوانی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده