پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چندسوره قرآن با طسم شروع می شود

1 پاسخ 1

سلام علیکم دو مرتبه : شعراء آیه 16 قصص آیه 1


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده