پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام من به دلیل استفاده از دستگاه کرایولیپولیز در یکی از ران هایم در قسمتهایی که هندپیس دستگاه روی رانم بود دچار سوختگی درجه 2 در یکی از قسمتها شدم که مجبور به تخلیه تاول توسط پزشک شدم و جای یکی دیگه از هندپیسها باعث سوختگی درجه 1 شد.که از پماد فلامکسین به همراه پماد سوختگی کردم ولی الان بعد 4 روز تغییر خاصی در قسمت زخم مشاهده نکردم.چه پمادی باید استفاده کنم که زودتر بهبود پیدا کنم و جای زخم باقی نمونه؟ باتشکراولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده