پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چرا خداوند عادت ماهانه را در زنان قرار داده.دلیل علمی موجود هست ولی فلسفه دینی ان را نمیدانم.ایا مربوط به زمان ادم و حوا میباشد.ایا حضرت فاطمه (س) عادت میشدنداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده