پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چند سوره در قرآن با حروف مقطعه شروع می شود ؟

1 پاسخ 1

29 سوره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند)