پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


داستان کدام پیامبر در قرآن به (( احسن القصص )) معروف است ؟

1 پاسخ 1

حضرت یوسف


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()