پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"آش ساده در جدول "

1 پاسخ 1

با
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آش در جدول) (آش ساده در جدول) (اش در جدول) () (آش ساده)