پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خیزابهای دریا،تطبیق داده شده،مامور رسیدگی و یررسی چگونگی انجام کاری،

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده