پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


و البته رابطه زناشوییه ما از همون ماه اول ازدواج سرد بود. یعنی همسرم گفت مه مدل هرکیی فرق داره و اونم اینجوریه. یعنی ماهی یا ٢ ماه یک بار. که این حتی برای خودمم عجیب بود. البته من سعی خودمو برای جلب توجه اون میکردم و من از نظر ظاهر و اندام چیزی کم ندارم اما اینجوری شده بود دیگه رابطه ما. من ناراضی بودم و میگفتم که بریم دکتر اما بازم اینقدر اذیتم نمیکرد و تحمل میکردم تا اینکه متوجه این کاره زشتش شدم. و این و دیگه نمیتونم هضمش کنماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده