پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


'خرس' 'استرالیا'

2 پاسخ 2

پاندا
کوآلا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خرس استرالیا) (خرس استرالیا) (خرس استراليا) (نام خرس استرالیا) (خرس استرالیایی درجدول) (خرس استرالیا درجدول) (خرس استرالیایی) ()