پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من وپسرداییم همدیگررومیخایم وقصدازدواج داریم مادرم هم میدونه اماپدرم نمیدونه ایااین اشکال داره که صدای هم روبشنویم یانه من حرف زدنم بانازهست

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده