پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنی دیگر سیاهرگ چیست

1 پاسخ 1

معنی دیگه نداره داداش دای اشتبا میپرسی :)) اما اسم دیگه داره!اسمش وریده!ورید اجوف فوقانی مثلا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده