پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ظرف چوبی بزرگ و گرد چه نام دارد ؟

1 پاسخ 1

طبق


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ظرف چوبی بزرگ وگرد) (ظرف چوبی بزرگ و گرد در جدول) (ظرف چوبی بزرگ و گرد) () (ظرف چوبی بزرگ وگرد در جدول)