پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "کوره مخصوص تجزیه نفت" کیست؟

2 پاسخ 2

گاوریلف در سال 1891 میلادی "کوره مخصوص تجزیه نفت" را اختراع کرد.
"کوره مخصوص تجزیه نفت" در سال 1891 میلادی، توسط یک مخترع روسی به نام "گاوریلف" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع نفت) (مخترع کوره زغالی)