پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوال خسلام مرجع من آیت الله شبیری زنجانی هستن. میخاستم بدون اگه در خاب حس کنه که حسی بهش دست داده ولی بعد از خواب متوجه شه منی خارج نشده ولی در اردار مایعی خارج شده چه حکمی دارداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده