پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گور در جدول به چه معناست

2 پاسخ 2

رمس
رمس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گور در جدول) (گور پرسشکده) (گور در پرسشکده) (گور درجدول)