پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا ارضاع شدن همسر توسط شوهرش به وسیله ای غیر از آلت تناسلی و عمل دخول و نزدیکی ، همان حکم جماع را دارد و غسل بر زن واجب می گردد ؟ آیا در صورت روزه بودن زن و با وجودنداشتن آگاهی از این موضوع ، روزه ی او باطل است؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده